Inskrivningstext i enlighet med AMA VVS & Kyl 12 - Exempel

 

Avser Premablock® FBU-5K                                                                                                                                             

Anm. Exempeltexten nedan avser strikt standardutförande för shuntgrupp och samtliga anpassningar och tillbehör som önskas måste läggas till. För specifikation av anpassningar och tillvalsutrustning se Premablock® Shuntgrupper - Standardutförande och tillvalsutrustning.

 

 

PSA.23                Förtillverkade shuntgrupper i kylsystem

Förtillverkad shuntgrupp typ PREMABLOCK® FBU-5K, …/…/ … liter/sek (KB/KS/BF), DN… /DN…/DN… (KB/KS/BF), PN10,  …………..(Höger/Vänster) enligt PREMA standard.

Shuntgruppen skall vara vändbar med termometermuffar på båda sidorna. Termometrar ska vara monterade i vätskeberörda dykrör av mässing. Shuntgruppen ska vara dokumenterat provtryckt för PN10 eller den lägre tryckklass som cirkulationspumpen medger. Shuntgrupper för kyla ska ha dropplåt av rostfritt stål monterat under pumpen.

 

Shuntgruppen skall levereras komplett med:

1 st Rörkoppel i rostskyddsmålat tryckkärlstål P235GH. I shuntgrupper för kyla ska rörkopplet isoleras med 13 mm alternativt 19 mm hellimmad ARMAFLEX

1 st Styrventil, två-vägs, kvs ………….., exklusive ställdon

1 st Styrventil, tre-vägs, kvs ………….., exklusive ställdon

2 st Injusteringsventiler typ STAD/F, monterade med flänsar                    

3 st Avstängningsventiler typ AT3601 (<DN65) eller AT2301 (>= DN65), inklusive mätuttag, monterade med flänsar              

5 st Termometrar typ Qvintus Q465 monterade i vätskeberörda dykrör

1 st Cirkulationspump  

1 st Dropplåt RF SS2343 

2 st Backventiler monterade mellan flänsar

1 st Isolerskåp delbart med 4 st bygellås

2 st Avtappningsdon med slangförskruvning R 1½”

1 st Informations-/dataskylt som anger inre kopplingsprincip och ingående komponenter

1 st Golvstativ monterat, vilket avslutas med galvaniserade flänsar mot golv

 

Tekniska data

Systemvätska…………………………(vatten/glykol/etanol) max………………………%

Drivtryck i anslutet KB-system …………....……………..…...............................kPa

Tryckfall i anslutet BF/KS-system ........…….…………................................kPa