Connected™ tillbehörsprogram

Driftsoptimering av installationerna i en fastighet underlättas väsentligt av att kunna fjärravläsa mätvärden som exempelvis tryck och temperatur via fastighetens styr- och övervakningssystem.

Dessa mätvärden kan användas för att kontrollera funktion, erhålla larm, styra inställningar för komponenter och delsystem i anläggningen, samt även mäta och skapa debiteringsunderlag för energiförbrukning för individuella brukare.

För att förenkla installation av fjärravläsningsbara givare i anläggningen och säkerställa korrekt montage kan Premablock®-shuntgrupper förses med en rad olika Connected™ tillbehör.

Tillbehören anpassas till fastighetens önskemål om funktioner, fabrikat och kommunikationsspråk och specifiseras i samband med att shuntgruppen i övrigt konfigureras.

Connected™ tillbehör monteras innanför shuntgruppens ventiler vilket underlättar service och kontroll av komponenterna.

Premablock®-shuntgrupper kan även levereras med pumpar och ställdon vilka har integrerade funktioner för mätning, exempelvis av energiförbrukning, samt flexibla möjligheter till extern kommunikation med fastighetens styr- och övervakningssystem.

Tillbehörspaketen kan beställas i valfria kombinationer.

Även flex- och green-utföranden av Premablock shuntgrupper kan förses med Connected™ tillbehör. För shuntgrupper i green-utförande ingår inte Connected™ tillbehör i de byggvarudeklarationer som är underlag för miljöbedömning.

Connected™ – tillbehörsprogram