Kylväxlarmodul

Kylning med hög temperatur noggrannhet.

Kylväxlarmodulen medger kylning av olika typer av laboratorieutrustningar som har extra höga krav på temperaturnoggrannhet. Modulen är en komplett enhet, med växlare, pump, expansionssystem, styrventil, reglerutrustning osv., vilken skräddarsys för varje anläggnings specifika behov. Modulen levereras i skåp för väggmontage alternativt monterad på golvstativ. Önskad framledningstemperatur samt pumphastighet ställs enkelt in på manöverpanelen.

Laboratorieutrustningar som skall kylas ansluts till modulens sekundärsida. Modulen kan förses med flera sekundäranslutningar så att flera olika objekt kan kylas samtidigt.

För kylning av modulens sekundärsystem finns på ovansidan anslutningar för inkoppling av fastighetens kylsystem. För att kylning skall kunna ske även vintertid måste fastighetens kylsystem vara i drift året runt. På modulens undersida finns utöver sekundäranslutningarna även anslutningar för påfyllning, avluftning samt utblåsningsledning för säkerhetsventilen.

Tekniska data
Kyleffekt: 1-30 kW
Vätskeflöde sekundärt: 0,05-1,0 l/s
Tryckfall i anslutna objekt: 10-1000 kPa
Expansionskärlsvolym: 8 liter
Rostfritt stål SS2343

FöretagsledningTeknik och försäljning

Thomas Winge

Regionansvarig Försäljning Nord, Produktutveckling
Tel: +46 (0) 8  704 28 82
Skicka E-post

Teknik och försäljning

Magnus Persson

Regionansvarig Försäljning Syd
Tel: +46 (0) 40 666 76 05
Skicka E-post