Centralshuntgrupper

Premablock centralshuntgrupper. Prefabricerade enheter som fungerar som nav och knyter samman fastighetens alla system.

PBCS

För energieffektivitet i energicentraler, kylcentraler och system med många funktioner och/eller kretsar. Verkar som ”nav” i systemet och fördelar flödet till anläggningens olika kretsar.

Läs Mer