SRUX-43, SRLX-43

Grafik Premablock® green IGrafik Premablock® green II

Värmepanna/kylmaskin – vid behov av justering av framledningstemp o/e temperaturdifferens.

För markvärme, processvärme, kylsystem, etc.

En 3-vägs styrventil är placerad i primärkretsen vilket ger ett konstant flöde primärt. Huvudpump erfordras.

    Variationer

    För måttskisser och MagiCAD-modeller, klicka på variationer här.

FöretagsledningTeknik och försäljning

Thomas Winge

Regionansvarig Försäljning Nord, Produktutveckling
Tel: +46 (0) 8  704 28 82
Skicka E-post

Teknik och försäljning

Magnus Persson

Regionansvarig Försäljning Syd/Väst
Tel: +46 (0) 40 666 76 05
Skicka E-post