Leveransidé

Vi söker hög precision i allt vi gör

Vi brukar säga att vi levererar ”On-Time-In-Full”. Med det menar vi att vi levererar rätt material, till rätt plats, vid överenskommen tidpunkt, varken mer eller mindre.

Alla våra shuntgrupper levereras nyckelfärdiga, monterade på stativ, klara att direkt ansluta till anläggningen. Detta sparar mycket tid för dig som entreprenör då det kan vara både krångligt och tidskrävande att hantera monteringsmomentet ute på byggarbetsplatsen.

Vi söker hög precision i våra leveranser till dig som kund. Vi är bra på logistik och alla våra leveranser föregås av noggrann planering. Oavsett vilka fraktvillkor vi kommit överens om, följer vi alltid upp våra leveranser tills de nått sin slutdestination. Skulle något oväntat och utanför vår kontroll inträffa, är det vi som är först med att informera dig som kund och även med att föreslå åtgärder.  Våra produkter och leveranser, såväl som vår kundservice ska alltid överträffa dina förväntningar.

Vi arbetar också med att minska vår miljöpåverkan i alla delar av vår verksamhet. Det innebär att vi alltid väger in bedömningar av miljö, hälsa och arbetsmiljö vid transport av våra produkter. Ständiga förbättringar är en del av vårt dagliga arbete. Varje år sätter vi därför mätbara mål för vad vi ska uppnå i kvalitetsarbetet. Det är vårt sätt att ta ansvar för precisionen i våra verksamhetsprocesser, men också en trygghet för kunder och samarbetspartners som vill samarbeta med en långsiktig och seriös aktör.

Våra samarbetspartners