SRU-2, SRH-2, SRL-2

Grafik Premablock® flexGrafik Premablock® green IGrafik Premablock® green IIGrafik Premablock® smart

Kyla, värme – för system med tillgängligt drivtryck – fjärrvärme/fjärrkyla, värmepump.

För ventilation – kyla och värme, radiatorer och golvvärme. Shunttypen är den vanligaste vid fjärrvärme och fjärrkyla.

Flödet i primärkretsen är variabelt. Flödet i sekundärkretsen är lika eller större än i primärkretsen. Styrventilen är placerad i primärsidans retur. Huvudpump erfordras

Ladda ner vår MagiCAD plugin

    Variationer

    För måttskisser och MagiCAD-modeller, klicka på variationer här.

FöretagsledningTeknik och försäljning

Thomas Winge

Regionansvarig Försäljning Nord, Produktutveckling
Tel: +46 (0) 8  704 28 82
Skicka E-post

Teknik och försäljning

Magnus Persson

Regionansvarig Försäljning Syd
Tel: +46 (0) 40 666 76 05
Skicka E-post