PRE-SMA

Mindre driftstörningar och ökad livslängd.

PRE-SMA är ett partikelfilter för avskiljning av luft, magnetit och andra föroreningar ur värme- och kylsystem.

Avlägsnandet av föroreningar i system förhindrar igensättning av ventiler och annan utrustning och minskar på så sätt driftsstörningar. Det ökar även livslängden hos systemet genom att ta bort partiklar som har en slipande effekt på komponenterna. I pumpar kan exempelvis nötning på axeltätningar orsaka läckage.

I system där avgasningsutrustning installerats bidrar PRE-SMA också till att upprätthålla en optimal avgasningsprocess. Filtret kan fås med olika maskvidder, samt kompletteras med tillbehör som manometersats, golvstativ och pump för delflödesfiltrering. Vid normal rengöring behöver inte filtret öppnas utan kan renspolas via renspolningsventilen i locket. I standardutförande levereras filtret komplett med:

  • Sil av rostfrittstål SS2343 med maskvidd 0,6 mm
  • Magnetstav
  • Avluftningsventil med avstängningsventil
  • Proppade muffar för manometersats
  • Spjällventiler monterade mellan flänsar
  • Renspolningsventil med backventil
  • Avtappningsventil

Tekniska data
Max tryck, DN065-150 PN10
Max tryck, DN200 6 bar
Max. temperatur +90°C
Min. temperatur -5°C
Rostfritt stål SS2333/43

FöretagsledningTeknik och försäljning

Thomas Winge

Regionansvarig Försäljning Nord, Produktutveckling
Tel: +46 (0) 8  704 28 82
Skicka E-post

Teknik och försäljning

Magnus Persson

Regionansvarig Försäljning Syd
Tel: +46 (0) 40 666 76 05
Skicka E-post