PRUX-43, PRLX-43

Grafik Premablock® green IGrafik Premablock® green II

Värmepanna/kylmaskin – vid behov av justering av framledningstemp o/e temperaturdifferens.

För markvärme, processvärme, kylsystem, etc.
En 3-vägs styrventil placerad i sekundärkretsen, vilket ger ett konstant flöde sekundärt. Huvudpump erfordras.

FöretagsledningTeknik och försäljning

Thomas Winge

Regionansvarig Försäljning Nord, Produktutveckling
Tel: +46 (0) 8  704 28 82
Skicka E-post

Teknik och försäljning

Magnus Persson

Regionansvarig Försäljning Syd/Väst
Tel: +46 (0) 40 666 76 05
Skicka E-post