Premablock® flex

Vad vi kallar flexibelt

De stora fördelarna med flexibiliteten i Premablock® känner du redan till så vad menar vi egentligen när vi kallar en produktlinje flex?

Benämningen flex härrör från styrventilens stora arbetsområde och dess förmåga att automatiskt anpassa sig till förändringar i systemets drivtryck och alltid ge styrventilen 100 procents auktoritet. Anpassningen uppnås genom att shuntgrupper med tvåvägs styrventiler förses med ett ventilarrangemang som har en inbyggd differensregulator. Om du inte anger annat så levererar vi differenstrycksventiler av IMI fabrikat.

Denna intelligenta anpassningsförmåga är något som värdesätts högt av våra kunder. Ventilens stora arbetsområde har också den stora fördelen att shuntgrupperna klarar framtida ändringar av flödet med bibehållen funktion utan att komponenter behöver bytas. När du installerar din shuntgrupp är primärflödet injusterat och så länge det tillgängliga drivtrycket ligger inom ventilens arbetsområde uppnår du automatiskt korrekt flöde.

Med Premablock® flex fås också en fantastisk användarvänlighet. På primärsidans STAD-ventil, som vi placerar lätt åtkomlig utanför kåporna, kan du på ett smidigt sätt kontrollmäta primärflödet. Ventilen visar tydligt det aktuella flödet i procent genom en graderad skala som också gör det enkelt för dig att ändra flödesinställningar om så behövs.

Läs mer om tekniska specifikationer och vilka tillval som är möjliga.

Premablock® flex – Produktblad 
Premablock® flex – Standard och tillval
Premablock® flex – Dimensioneringsguide
Premablock® flex – Byggvarudeklarationer
Connected™ tillbehörsprogram

FöretagsledningTeknik och försäljning

Thomas Winge

Regionansvarig Försäljning Nord, Produktutveckling
Tel: +46 (0) 8  704 28 82
Skicka E-post

Teknik och försäljning

Magnus Persson

Regionansvarig Försäljning Syd/Väst
Tel: +46 (0) 40 666 76 05
Skicka E-post