PRU-2, PRH-2, PRL-2

Grafik Premablock® green

Kyla, värme – för system med lågt eller obefintligt drivtryck – fjärrvärme/fjärrkyla.

För ventilation – värme, radiatorer och förshuntning. Flödet i primärkretsen är variabelt. Flödet ska vara lika i primär- och sekundärkretsen. Styrventilen är placerad i sekundärsidans framledning. Huvudpump erfordras ej.

Ladda ner vår MagiCAD plugin

    Variationer

    För måttskisser och MagiCAD-modeller, klicka på variationer här.

FöretagsledningTeknik och försäljning

Thomas Winge

Regionansvarig Försäljning Nord,
Produktutveckling

Tel: +46 (0) 8  704 28 82
Skicka E-post

Teknik och försäljning

Magnus Persson

Regionansvarig Försäljning Syd
Tel: +46 40 666 76 05
Skicka E-post