Historik

PREMA® – En historia om passion och entreprenörskap

1960-talet – Den unga ingenjören, Alf Elm, får på uppdrag av ett större svenskt företag ansvar för värme, kyla och ventilations-system i prefab-byggnationer inom det forna Östblocket. Svårigheter i att realisera ritningarna korrekt föder hos Alf idén om prefabricerade shuntgrupper.

1968 – Alf utvecklar sina idéer vidare i Termoteknik AB, vilket sedermera leder fram till en ny företagskonstellation med Termoteknik Malmö AB och därefter TTM AB.

1970 – Med TTM som plattform, lanserar Alf den första prefabricerade shuntgruppen under varumärket ShuntoPac.

1975 – Alf lämnar TTM och utvecklar det systembaserade shunt-konceptet Premablock®.

1978- 1982 – Alf tar Premablock®- systemet till marknaden.

1983-1989 – Alf utvärderar alternativa byggsätt och möjliga rationaliseringar för Premablock®-systemet i syfte att skapa högsta möjliga produktkvalité till lägsta möjliga kostnad. Under dessa år bygger Alf även upp en egen tillverkningsenhet och en försäljningsorganisation baserad på agenturer.

1990 – PREMA lanserar den första kombi-shuntgruppen för värme + kyla och kunde därmed som första aktör erbjuda sina kunder viktiga fördelar som exempelvis lägre energi förbrukning, bättre reglering, minskat utrymmesbehov och lägre installationskostnader. PREMA kom detta år även med växlarshuntgrupper i flera olika funktionskoppel.

1991 – Som första shuntgruppsleverantör lanserar PREMA en mindre shuntgrupp med ventilarrangemang med tillhörande flödesregulator.

1992 – PREMA tar steget från att sälja via generalagent till att sälja i egen regi och anställer Thomas Winge och Tom Johansson som säljare.

1993 – PREMA lanserar ytterligare kombi- shuntgrupper med andra funktioner exempelvis: värme + återvinning och kyla + återvinning. PREMA levererar även sin första 8-taggare med värme + kyla + återvinning.

1998 – Thomas Winge och Tom Johansson går in som delägare.

2002 – PREMA lanserar FBU-/FKU-kopplen för fjärrvärme och fjärrkyla.

2004 – PREMA lanserar Premablock® flex, en produktlinje med shuntgrupper med tvåvägs styrventiler och inbyggd differenstrycksregulator.

1998-2008 – PREMA utvecklar sitt webbaserade dimensioneringsprogram för shuntgrupper.

2010 – PREMA gör sitt uppgraderade dimensioneringsprogram ShuntLogik® tillgängligt för kunder.

PREMA lanserar PRUX-4FK för frikyla.

2012 – Som första shuntgruppsleverantör lanserar PREMA en MagiCAD-databas med 3D cad-modeller av shuntgrupper.

2013 – PREMA lanserar Premablock® CentralShunt, ett koncept för prefabricering av energihushållning i komplexa anläggningar.

2014 – Som första shuntgruppsleverantör lanserar PREMA ett utförande med högre miljöklassificering, Premablock® green I.

PREMA lanserar även en plugin för MagiCAD-användare och möjliggör för konsulter att dimensionera och importera Premablock®-shuntgrupper direkt i MagiCAD.

2016 – PREMA lanserar en liten och kompakt PRH-2 Appshunt-shunt anpassad för montage i rörledningen i direkt anslutning till objektet.

2017 – PREMA lanserar ShuntLogik ver. 1.3 och en uppdaterad MagiCAD plugin 2017.8.1., vilka gör det möjligt för användare att även dimensionera flex-shuntgrupper, dvs. shuntgrupper som automatiskt anpassar sig till variationer i systemets drivtryck.

PREMA publicerar ShuntHandboken®, en komprimerad guide i shuntgruppsteknik och dimensionering.

2018 – PREMA lanserar PRE-BW green, en miljöklassificerad och CE godkänd serie blandningsenheter.

PREMA lanserar Premablock® Centralshuntgrupp, som medger prefabricering av kretsar som lyfter energihushållningen i anläggningar för vattenburen värme och kyla. På detta sätt kan den önskade funktionen kvalitetssäkras och arbetstiden på byggarbetsplatsen kortas.

2020 – Som första shuntgruppsleverantör lanserar PREMA en MagiCAD plugin för Revit, som tillåter direkt dataöverföring mellan PREMAs shuntberäkningsapplikation, ShuntLogik®, och ett MagiCAD-projekt.

PREMA lanserar ett flertal ConnectedTM – tillbehör till shuntgrupper, vilka förenklar installation av fjärravläsningsbara givare i fastigheter, exempelvis för differenstryck, temperatur och energi.

PREMA lanserar en ny mycket kompakt shuntgrupp, SRH-2 flex Appshunt, vilken är anpassad för montage i rörledningen i direkt anslutning till objektet. Shuntgruppen är utrustad med inbyggd differenstrycksregulator, vilket gör att den automatiskt anpassar sig till förändringar i systemets drivtryck.

2022 – PREMA gör Premablock-systemet ännu smartare och lanserar en nya produktlinje Premablock® smart för shuntgrupper med inbyggd mätfunktion och extra hög styrnoggrannhet. Shuntgrupperna i denna produktlinje har styrventiler med inbyggd ultraljudsmätare för mätning av flöde, temperatur och effekt. Mätfunktionerna i kombination med ställdonets beräkningsalgoritmer möjliggör mycket hög styrprestanda.

PREMAs högt prioriterade arbete inom miljö och hållbarhet tar ytterligare ett kliv när produktlinjen Premablock® green II lanseras. Framtagen för att möta framtidens krav och utmaningar erbjuder produktlinjen shuntgrupper miljövarudeklarerade enligt ISO 14025 och EN 15804:2012+A2:2019, med färdiga EPDer tillgängliga för våra kunder att inkludera i sin dokumentation. Precis som i systerlinjen Premablock® green I är shuntgrupperna även bedömda av SundaHus och Byggvarubedömningen. Redan under sitt första år växer produktlinjen till att omfatta majoriteten av de funktionskoppel och dimensioner som Premablock®-familjen erbjuder.