Premablock® smart

Vad vi kallar smart

För att du enkelt och kostnadseffektivt ska kunna möta upp krav på inbyggd mätfunktion och extra hög styrnoggrannhet erbjuder vi vår produktlinje Premablock® smart.

Samtliga Premablock® shuntgrupper med 2-vägs styrventiler, dvs. konventionella värme- och kylshuntgrupper såväl som växlar- och kombi-shuntgrupper, kan förses med s.k. smart-ventiler vilka har inbyggd ultraljudsmätare för mätning av flöde, temperatur och effekt. Mätfunktionerna i kombination med ställdonets beräkningsalgoritmer möjliggör mycket hög styrprestanda.

Premablock® smart shuntgrupper kan styras på antingen flöde eller effekt, vilket ger hög flexibilitet. Shuntgruppernas många kommunikationsmöjligheter ger också möjligheter till fjärravläsning och felindikering i systemet. Uppkoppling kan ske antingen digitalt eller analogt.

Ventilens stora arbetsområde gör att shuntgrupperna i många fall klarar större framtida ändringar av flödet med bibehållen funktion utan att komponenter behöver bytas. Om du inte anger annat så levererar vi smart-ventiler av fabrikat IMI.

Läs mer om tekniska specifikationer och vilka tillval som är möjliga.

Premablock® smart – Produktblad
Premablock® smart – Standard och tillval
Connected™ tillbehörsprogram

FöretagsledningTeknik och försäljning

Thomas Winge

Regionansvarig Försäljning Nord, Produktutveckling
Tel: +46 (0) 8  704 28 82
Skicka E-post

Teknik och försäljning

Magnus Persson

Regionansvarig Försäljning Syd
Tel: +46 (0) 40 666 76 05
Skicka E-post