Vår arbetsmiljöpolicy

Vi strävar efter en positiv företagskultur som gör att våra medarbetare trivs med sitt arbete och undviker ohälsa. Vår arbetsmiljö kännetecknas av handlingsfrihet, möjlighet till inflytande, utveckling, samarbete och sociala kontakter.

Vi har nolltolerans mot arbetsrelaterad fysisk och psykisk ohälsa. Alla våra medarbetare erbjuds regelbundna hälsoundersökningar för att upptäcka och förebygga eventuell fysisk och psykisk ohälsa kopplad till arbetet.

Arbetsmiljöarbetet på företaget bedrivs systematiskt och ingår som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Vår företagsledning och våra medarbetare har ett gemensamt ansvar för att bidra till att skapa, utveckla och behålla en god arbetsmiljö och ett gott företagsklimat. Våra medarbetare medverkar i arbetsmiljöarbetet och deltar i genomförandet av de åtgärder som behövs.

Läs också vår Uppförandekod