Reklamations- och returgodsbestämmelser

Om det i samband med transport där PREMA står risken för godset alternativt orsakat felet eller det under garantitiden uppstått fel på en produkt som PREMA levererat ska denna reklameras enligt följande reklamations- och returgodsbestämmelser.

När du reklamerar produkt(-er) vi levererat till dig ska du följa nedanstående steg;

 1. Fyll i reklamationsanmälan och e-maila denna till: . Märk e-mailet med ’REKLAMATION’ och ’ordernummer’ i ämnesraden. Bifoga foton på reklamerad produkt(-er), då det underlättar för oss att besluta om åtgärd.

  OBS!
  Vid transport- eller lossningsskadat gods är det alltid den som har det skadade godset som skall göra reklamationen. Synlig skada skall reklameras direkt, dold skada inom 7 dagar. Av fraktföraren påskriven följesedel och foton på skadad produkt från mottagningskontrollen måste alltid bifogas anmälan.
 1. Invänta svar från PREMA rörande beslut om åtgärd. Beroende på garantivillkor och typ av fel kan vi besluta någon eller några av följande typer av åtgärder:
  • skicka reservdel för vilken du själv ombesörjer utbyte
  • skicka komponentleverantörs servicepersonal för åtgärd på plats
  • ta tillbaka produkten till vår egen tillverkning för reparation
  • leverera ny produkt
 1. Vid retur av produkt ska denna vara PREMA tillhanda senast 10 dagar efter beslutad åtgärd.

  OBS!
  Invänta alltid vår transportbokning, transportsedlar, samt packningsinstruktioner för returen.

  OBS! Retur av produkter får endast ske efter förhandsgodkännande av PREMA.

Avvikelserapport

Instruktion vid transportskada

Kompletterande uppgift transportskada

 

Tillverkning

Anna Karlsson

Beredare – Systemanalys och underhåll
Tel: +46 (0) 480 560 98
Skicka E-post

Teknik och försäljning

Safiullah Kaka

Innesälj Syd
Tel: +46 (0) 40 619 90 30
Skicka E-post