Premablock® green I

Miljöbedömda shuntgrupper med högre klassificering

För att du ska kunna möta upp tuffa miljökrav erbjuder vi vår produktlinje Premablock® green I som har högre miljöklassificering hos SundaHus och Byggvarubedömningen än våra standard-shuntgrupper. En av de stora vinsterna med dessa shuntgrupper att vi genom val av miljövänliga komponenter reducerat mängden bly till så mycket som under 0,1 procent av shuntgruppens vikt. I övrigt gäller givetvis samma högkvalitativa utförande med lika robusta komponenter som kännetecknar alla våra shuntgrupper.

Vi erbjuder Premablock® green I shuntgrupper i en rad olika funktionskoppel, för såväl shuntgrupper utan växlare, som växlarshuntgrupper och kombishuntgrupper. För DN65 och större går de även att få med styrventilarrangemang med inbyggd differenstrycksregulator. Läs mer om shuntgrupper med dynamisk funktion på sidan Premablock® flex.

Premablock® green I shuntgrupper finns i alla typer av utföranden med samma energieffektivitet och servicevänlighet som för alla andra Premablock® shuntgrupper.

Läs mer om tekniska specifikationer och vilka tillval som är möjliga.
Premablock® green I – Produktblad
Premablock® green I – Standard och tillval
Premablock® green I – Byggvarudeklarationer