Avgasning/Rening

PRE-V Undertrycksavgasare

Förebygger driftstörningar och förbättrar systemets verkningsgrad PRE-V förebygger problem med korrosion och driftstörningar i värme- och kylsystem genom att se till att systemvätskan är fri från syre och andra aggressiva gaser. Genom att förhindra korrosion på värme- och kylöverförande komponenter förbättras deras verkningsgrad och hela systemets energieffektivitet. PRE-V förhindrar även nedbrytning av köldbärarvätska i systemet […]

Läs Mer