Partikelfilter

PRE-SMA

Mindre driftstörningar och ökad livslängd. PRE-SMA är ett partikelfilter för avskiljning av luft, magnetit och andra föroreningar ur värme- och kylsystem. Avlägsnandet av föroreningar i system förhindrar igensättning av ventiler och annan utrustning och minskar på så sätt driftsstörningar. Det ökar även livslängden hos systemet genom att ta bort partiklar som har en slipande effekt […]

Läs Mer