Shuntgrupper med växlare

Premablock shuntgrupper med växlare för kyla och värme finns i storlek DN015 till DN200.

SRUX-42, SRLX-42

Fjärrvärme/fjärrkyla – vid behov av justering av framledningstemp o/e temperaturdifferens. För markvärme, processvärme, kylsystem, etc. En 2-vägs styrventil är placerad i primärkretsen vilket ger ett variabelt flöde primärt. Huvudpump erfordras.

Läs Mer

SRUX-43, SRLX-43

Värmepanna/kylmaskin – vid behov av justering av framledningstemp o/e temperaturdifferens. För markvärme, processvärme, kylsystem, etc. En 3-vägs styrventil är placerad i primärkretsen vilket ger ett konstant flöde primärt. Huvudpump erfordras.

Läs Mer

PRUX-43, PRLX-43

Värmepanna/kylmaskin – vid behov av justering av framledningstemp o/e temperaturdifferens. För markvärme, processvärme, kylsystem, etc. En 3-vägs styrventil placerad i sekundärkretsen, vilket ger ett konstant flöde sekundärt. Huvudpump erfordras.

Läs Mer

PRUX-43FK

Frikyla. För hämtning av frikyla från ventilationsbatterier, återvinningssystem, borrhål, kylmedelskylare, mm.

Läs Mer