PRE-V Undertrycksavgasare

Förebygger driftstörningar och förbättrar systemets verkningsgrad
PRE-V förebygger problem med korrosion och driftstörningar i värme- och kylsystem genom att se till att systemvätskan är fri från syre och andra aggressiva gaser. Genom att förhindra korrosion på värme- och kylöverförande komponenter förbättras deras verkningsgrad och hela systemets energieffektivitet.
PRE-V förhindrar även nedbrytning av köldbärarvätska i systemet och minskar därmed behovet av att använda kemikalier för att avlägsna syre från systemen. PRE-V kan installeras i såväl befintliga som nya system.

Arbete med undertryck ger den mest effektiva avgasningen
PRE-V avgasar ett kontinuerligt delflöde genom trycksänkning av vätskan till undertryck, vilket ger en mycket effektiv avgasning även för höga byggnader och system med låga temperaturer.

Varvtalsstyrning av pump sparar energi och ökar livslängden
PRE-V är utrustad med en pump som har inbyggd frekvensomformare så hastigheten anpassas till systemets tryck. Detta spar energi och ökar pumpens livslängd.

Optimal avgasningen oavsett tryckvariation i systemet
PRE-V är försedd med en automatisk flödesventil som samverkar med pumpen och ser till att avgasningen alltid är optimal oavsett hur trycket varierar i systemet. Den automatiska anpassningen medför att ingen ytterligare injustering av PRE-V behöver göras efter driftsättning.

Minimalt underhåll
PRE-Vs robusta design minskar behovet av löpande underhåll till ett absolut minimum. Utrustningen innehåller exv. inga dysor eller magnetventiler, vilka lätt sätts igen av smuts och partiklar. PRE-V kan också utrustas med magnetstav för att samla upp och avlägsna magnetit och på så sätt även förbättra systemvätskans partikelrenhet.

Tekniska data
Tekniska data gäller enbart en av modellerna (den i figuren).
Kapacitet: 0,5 l/s, 30 l/min, 1800 l/h
Systemtryck: 0,5 – 3,5 bar
Tryckklass: PN10
Min temp. kylutförande: +5°C (AF13 mm) −5°C (AF19 mm)
Max. vätsketemp. +90°C
Max. omgivningstemp. +40°C
Systemvätska: Max. 40% glykol

    Variationer

    För måttskisser och MagiCAD-modeller, klicka på variationer här.

FöretagsledningTeknik och försäljning

Thomas Winge

Regionansvarig Försäljning Nord, Produktutveckling
Tel: +46 (0) 8  704 28 82
Skicka E-post

Teknik och försäljning

Magnus Persson

Regionansvarig Försäljning Syd
Tel: +46 (0) 40 666 76 05
Skicka E-post