Premablock®

Vad vi kallar standard

Premablock® är vårt högkvalitativa standardutförande, men det vi kallar standard är också lite speciellt. Premablock® har nämligen marknadens högsta flexibilitet och kan konfigureras för att klara i princip alla typer av tillkopplingar. På så sätt kan vi anpassa oss efter dina önskemål och leverera skräddarsydda shuntgrupper som blir till 100 procent anpassade till förutsättningarna på en viss plats i anläggningen. Därför kan vi också garantera att Premablock® alltid integreras i systemet med högsta möjliga prestanda.

Förutom marknadens högsta flexibilitet värdesätter våra kunder den höga energieffektivitet som våra shuntgrupper har eftersom de konstrueras och dimensioneras för låga interntryckfall. Detta minskar pumpars energiförbrukning och ger styrventiler bra auktoritet.

För att leverera bra resultat över tid krävs även att shuntgrupperna är servicevänliga. Därför har vi sett till att våra shuntgrupper alltid har viktiga komponenter placerade så de är lätt åtkomliga för service och inspektion.

Läs med om Premablock®-shuntgruppernas bruksegenskaper i standardutförande och möjliga tillval.
Bruksegenskaper
Katalogblad – tillval
Connected™ tillbehörsprogram

När du nu kan mer om vårt standardutförande och förstår vår referensram lite bättre vill vi gärna berätta mer om produktlinjerna Premablock® flex och Premablock® smart, samt Premablock® green I och Premablock® green II.

FöretagsledningTeknik och försäljning

Thomas Winge

Regionansvarig Försäljning Nord, Produktutveckling
Tel: +46 (0) 8  704 28 82
Skicka E-post

Teknik och försäljning

Magnus Persson

Regionansvarig Försäljning Syd
Tel: +46 (0) 40 666 76 05
Skicka E-post