Energieffektivitet

Vår energieffektivitet blir din sparpotential

En viktig anledning till att många föredrar Premablock®-shuntgrupper är att de är energieffektiva. De är nämligen anpassade för låga interntryckfall, vilket minskar pumparnas energiförbrukning och ger styrventilerna bra auktoritet. Ett rörkoppel med lågt tryckfall ökar dessutom chansen att flödet i framtiden kan ökas utan att hela shuntgruppen behöver bytas ut.

Smart utförande på rörkopplet

Vi uppnår låga interntryckfall i våra shuntgrupper genom att alltid ge rörkopplet tillräcklig dimension, använda mjuka rörböjar och placera eventuella nedkoningar i anslutning till styrventiler och pumpar, direkt i anslutning till dessa.

När du använder Premablock®-shuntgrupper minimeras även ofrivillig värmeöverföring mellan primär- och sekundärsystemet tack vare en inbyggd termisk värmespärr.

Om du arbetar med shuntgrupper som har anslutningsutföranden som gör det omöjligt att bygga in en termisk spärr får du istället en mekanisk värme-/kylspärr i form av en extra backventil, som förhindrar egencirkulation och därmed även energiförluster.

Smart dimensionering

För att vara säkra på att pumpar inte behöver arbeta alltför hårt och riskera onödigt slitage och energiåtgång, rekommenderar vi alltid tillräckligt stora rördimensioner för våra shuntgrupper. Vi dimensionerar med marginal!