Robust och högkvalitativt hantverk

Vi älskar höga förväntningar

Högkvalitativt hantverk Vi älskar att leva upp till höga förväntningar. Kvalité och precision är därför kärnvärden i vår verksamhet. Eftersom många nog skulle säga att de erbjuder just detta så vill vi gärna berätta vad vi menar med kvalité. Många av våra konstruktionsdetaljer har nämligen blivit ett signum för Premablock®-systemets höga kvalitetsstandard. Med dessa säkerställer vi en bättre och säkrare funktion hos våra shuntgrupper. Låt oss förklara hur!

Premablock®-shuntgrupper är byggda för låga interntryckfall. Detta minskar pumparnas energiförbrukning och ger styrventilerna hög auktoritet. Låga interntryckfall uppnår vi genom att ge rörkopplet tillräcklig dimension, hålla alla rörböjar mjuka och att placera nedkoningar i direkt anslutning till komponenterna. I våra shuntgrupper minimeras också ofrivillig värmeöverföring mellan primär- och sekundärsystemet tack vare inbyggda termiska värmespärrar. I de fall anslutningsutförandet gör det omöjligt att bygga in en termisk spärr gör vi istället en mekanisk värme-/kylspärr i form av en extra backventil. Med Premablock®-systemet kan du, tack vare rörkopplets konstruktion, helt bortse från energiförluster på grund av egencirkulation i funktionskoppel med sekundärmonterad styrventil.

I vissa system kan det finnas en risk för kortslutning på grund av låga tillgängliga drivtryck. Det är en risk du inte behöver ta hänsyn till när du har Premablock®-shuntgrupper i anläggningen. Detta tack vare att shuntgrupper med sekundärmonterad styrventil redan i standardutförande har inbyggda backventiler. Backventilen förhindrar att andra shuntgrupper i systemet trycker vätskan i fel riktning genom shuntgruppen när styrventilen öppnar och pumpen är avstängd eller trasig.

Vår numera välkända precision uppnår vi genom flera smarta detaljer. En detalj som gör att temperaturmätningen alltid sker med hög precision är att alla anslutningar har termometrar i vätskeberörda dykrör. All elektronik ges också ett säkert kondensskydd genom sättet på vilket komponenter som exempelvis pumpar placeras och isoleras. Dessutom underlättas avledning av kondens eller systemvätska tack vare att shuntgrupperna är försedda med dropplåtar med uttag i anslutning till pumpen.

Något annat våra kunder sätter högt värde på är att vi skapar smidiga lösningar för att underlätta service och underhåll. Ett exempel på detta är att komponenter i Premablock®-shuntgrupper är monterade med flänsförband. Även felsökning förenklas då alla anslutningar är försedda med mätnipplar som gör det möjligt att kontrollera drivtryck och tryckfall i anslutna system.

Våra produkter består enbart av kvalitetskomponenter från stora och välrenommerade tillverkare. All tillverkning sker i egna lokaler vilket ger oss god kontroll över såväl kvalité som leveransprecision. Där tryckprovar vi alla shuntgrupper med vätska före leverans för att säkerställa svetsförbandens kvalité och undvika problem med läckage. Vi använder TIG-teknologi när vi svetsar eftersom det ger jämna och starka förband med utmärkt täthet. All personal som svetsar Premablock®-shuntgrupper har licens.