Inskrivningstext FBU-5V

Inskrivningstext i enlighet med AMA VVS & Kyl 12 – Exempel

Avser Premablock® FBU-5V
Anm. Exempeltexten nedan avser strikt standardutförande för shuntgrupp och samtliga anpassningar och tillbehör som önskas måste läggas till. För specifikation av anpassningar och tillvalsutrustning, se Shuntgrupper, standard tillval.

PSA.24 Förtillverkade shuntgrupper i värmesystem

Förtillverkad shuntgrupp typ PREMABLOCK® FBU-5V, …/…/ … liter/sek (VP/VR/SEK), DN… /DN…/DN… (VP/VR/SEK), PN10,  …………..(Höger/Vänster) enligt PREMA standard.

Shuntgruppen skall vara vändbar med termometermuffar på båda sidorna. Termometrar ska vara monterade i vätskeberörda dykrör av mässing. Shuntgruppen ska vara dokumenterat provtryckt för PN10 eller den lägre tryckklass som cirkulationspumpen medger.

Shuntgruppen skall levereras komplett med:

1 st Rörkoppel i rostskyddsmålat tryckkärlstål P235GH
1 st Styrventil, två-vägs, kvs ………….., exklusive ställdon
1 st Styrventil, tre-vägs, kvs ………….., exklusive ställdon
2 st Injusteringsventiler typ STAD/F, monterade med flänsar
3 st Avstängningsventiler typ AT3601 (<DN65) eller AT2301 (>= DN65), inklusive mätuttag, monterade med flänsar
5 st Termometrar typ Qvintus Q465 monterade i vätskeberörda dykrör
1 st Cirkulationspump
2 st Backventiler monterade mellan flänsar
1 st Isolerskåp delbart med 4 st bygellås. Shuntgrupper för värme 18-90ºC ska isoleras med brandskiva 30 mm av typ MIN-WOOL
2 st Avtappningsdon med slangförskruvning R 1½”
1 st Informations-/dataskylt som anger inre kopplingsprincip och ingående komponenter
1 st Golvstativ monterat, vilket avslutas med galvaniserade flänsar mot golv

Tekniska data

Systemvätska…………………………(vatten/glykol/etanol) max………………………%
Drivtryck i anslutet VP-system …………….……………..…………………………….kPa
Tryckfall i anslutet SEK-system ………………….……………………………………..kPa