Inskrivningstext PR-3 Värme

Inskrivningstext i enlighet med AMA VVS & Kyl 12 – Exempel

Avser Premablock® PR-3 Värme
Anm. Exempeltexten nedan avser strikt standardutförande för shuntgrupp och samtliga anpassningar och tillbehör som önskas måste läggas till. För specifikation av anpassningar och tillvalsutrustning, se Shuntgrupper, standard tillval.

PSA.24 Förtillverkade shuntgrupper i värmesystem

Förtillverkad shuntgrupp typ PREMABLOCK® PR-3 Värme, …/… liter/sek (prim/sek), DN… /DN… (prim/sek), PN10, anslutningsutförande……….….(U/H/L), …………..(Höger/Vänster) enligt PREMA standard.

Shuntgruppen skall vara vändbar med termometermuffar på båda sidorna. Termometrar ska vara monterade i vätskeberörda dykrör av mässing. Shuntgruppen ska vara dokumenterat provtryckt för PN10 eller den lägre tryckklass som cirkulationspumpen medger.

Shuntgruppen skall levereras komplett med:

1 st Rörkoppel i rostskyddsmålat tryckkärlstål P235GH
1 st Styrventil, tre-vägs, kvs ………….., exklusive ställdon
2 st Injusteringsventiler typ STAD/F, monterade med flänsar
2 st Avstängningsventiler typ AT3601 (<DN65) eller AT2301 (>= DN65), inklusive mätuttag, monterade med flänsar
4 st Termometrar typ Qvintus Q465 monterade i vätskeberörda dykrör
1 st Cirkulationspump
2 st Backventiler monterae mellan flänsar
1 st Isolerskåp delbart med 4 st bygellås. Shuntgrupper för värme 18-90ºC ska isoleras med brandskiva 30 mm av typ MIN-WOOL
2 st Avtappningsdon med slangförskruvning R 1½”
1 st Informations-/dataskylt som anger inre kopplingsprincip och ingående komponenter
1 st Golvstativ monterat, vilket avslutas med galvaniserade flänsar mot golv

Tekniska data

Systemvätska…………………………(vatten/glykol/etanol) max………………..………%
Temperatur primärt…………..…………………………………………………………………..ºC
Temperatur sekundärt..…………………………………………………………..….…………ºC
Tillgängligt drivtryck i anslutet primärsystem..…….………………………………kPa
Tryckfall i anslutet sekundärsystem …….……….…….……………………………..kPa