Inskrivningstext SR-3 Värme

Inskrivningstext i enlighet med AMA VVS & Kyl 12 – Exempel

Avser Premablock® SR-3 Värme
Anm. Exempeltexten nedan avser strikt standardutförande för shuntgrupp och samtliga anpassningar och tillbehör som önskas måste läggas till. För specifikation av anpassningar och tillvalsutrustning. se Premablock® Shuntgrupper – Standardutförande och tillvalsutrustning.

PSA.24 Förtillverkade shuntgrupper i värmesystem

Förtillverkad shuntgrupp typ PREMABLOCK® SR-3 Värme, …/… liter/sek (prim/sek), DN… /DN… (prim/sek), PN10, anslutningsutförande……….….(U/H/L), …………..(Höger/Vänster) enligt PREMA standard.

Shuntgruppen skall vara vändbar med termometermuffar på båda sidorna. Termometrar ska vara monterade i vätskeberörda dykrör av mässing. Shuntgruppen ska vara dokumenterat provtryckt för PN10 eller den lägre tryckklass som cirkulationspumpen medger.

Shuntgruppen skall levereras komplett med:

1 st Rörkoppel i rostskyddsmålat tryckkärlstål P235GH
1 st Styrventil, tre-vägs, kvs ………….., exklusive ställdon
2 st Injusteringsventiler typ STAD/F, monterade med flänsar        2 st Avstängningsventiler typ AT3601 (<DN65) eller AT2301 (>= DN65), inklusive mätuttag, monterade med flänsar
4 st Termometrar typ Qvintus Q465 monterade i vätskeberörda dykrör
1 st Cirkulationspump
1 st Backventil monterad mellan flänsar
1 st Isolerskåp delbart med 4 st bygellås. Shuntgrupper för värme 18-90ºC ska isoleras med brandskiva 30 mm av typ MIN-WOOL
2 st Avtappningsdon med slangförskruvning R 1½”
1 st Informations-/dataskylt som anger inre kopplingsprincip och ingående komponenter
1 st Golvstativ monterat, vilket avslutas med galvaniserade flänsar mot golv

Tekniska data

Systemvätska…………………..……(vatten/glykol/etanol) max………………………%
Temperatur primärt…………..………………………………………………………………..ºC
Temperatur sekundärt ..…………………………………………………………..………….ºC
Tillgängligt drivtryck i anslutet primärsystem..…………………………………..kPa
Tryckfall i anslutet sekundärsystem.…….……….…..….………………………….kPa