Lösningar

Våra shuntgrupper används i en rad olika lösningar för reglering av värme och kyla, samt återvinning i komplexa installationer med höga krav på energieffektivitet och driftsäkerhet. Några exempel på vanliga lösningar ser du nedan.

 • Reglering av rumsvärme vid värmning med radiatorer, golvvärme, osv.
 • Reglering av värme vid inkoppling av golvvärmesystem och annan utrustning till fjärrvärmesystem där värmesystemets returtemperatur önskas sänkas
 • Reglering av rumskyla vid kylning med kylbafflar, kylpaneler, osv.
 • Reglering av kyla vid kylning av kylbafflar, kyltak och annan utrustning, som inte kräver lågtempererad kyla utan i första hand kan använda returvattnet i fastighetens kylsystem
 • Reglering av kyla vid kylning av kondensatorer och annan utrustning, som inte kräver lågtempererad kyla utan i första hand kan använda returvattnet i fastighetens kylsystem
 • Förshuntning
 • Förvärmningsbatterier
 • Eftervärmningsbatterier
 • Reglering av värmeåtervinning via vätskekopplade batterier
 • Reglering av värme i system med krav på skilda medier primärt och sekundärt exv. markvärme, processvärme, kylsystem
 • Reglering av kyla i system med krav på skilda medier primärt och sekundärt exv. markvärme, processvärme, kylsystem
 • Hämtning av frikyla
 • Spetsvärmning med överskottsvärme
 • Nödkylning av sekundärsystem med höga krav på kylningens driftsäkerhet
 • Reglering av energihushållning i energicentraler för värme (med centralshuntkoppel)
 • Reglering av energihushållning i kylcentraler (med centralshuntkoppel)