Connected™ tillbehörsprogram

Nu kan du utrusta din shuntgrupp med fjärravläsning.

Driftsoptimering av installationerna i en fastighet underlättas väsentligt av att kunna fjärravläsa mätvärden som exempelvis tryck och temperatur via fastighetens styr- och övervakningssystem.

Här finns produktblad och mer information!