Plugin för MagiCAD för Revit 2020

Nu finns vår shunt-plugin även för MagiCAD för Revit, vilket ger utökade möjligheter till arbete med Premablock® shuntgrupper direkt i MagiCAD-projekt.

Ladda ner här!