Premablock® smart

Nu kommer vår nya produktlinje Premablock® smart med inbyggd mätfunktion och extra hög styrnoggrannhet!

Samtliga Premablock® shuntgrupper med 2-vägs styrventiler kan förses med s.k. smart-ventiler, vilka har inbyggd ultraljudsmätare för mätning av flöde, temperatur och effekt. Mätfunktionerna i kombination med ställdonets beräkningsalgoritmer möjliggör mycket hög styrprestanda.

Premablock® smart shuntgrupper kan konfigureras för styrning på antingen max/min -flöde, max -effekt eller max/min -position, vilket ger hög flexibilitet. Konfigurering görs enkelt via Bluetooth från en mobil enhet.

Ventilen har snabb och noggrann styrning även vid låga flöden och säkerställer fullt modulerande styrning för hela ventilens slaglängd. Smartventilens ställdon programmeras med önskade styrparametrar och anpassar sig därefter till de tillgängliga differenstrycken med begränsning till inställda max-värden.

Läs mer om vad vi kallar smart här