SRH-2 flex Appshunt

Kyla, värme För små ventilationsbatterier och enskilda rumsvärmare/kylare. Mycket kompakt utförande. Anpassad för montage i rörledningen i direkt anslutning till objektet. Flödesområde prim 0,055 – 0,49 l/s.

Läs Mer

SRU-2, SRH-2, SRL-2

Kyla, värme – för system med tillgängligt drivtryck – fjärrvärme/fjärrkyla, värmepump. För ventilation – kyla och värme, radiatorer och golvvärme. Shunttypen är den vanligaste vid fjärrvärme och fjärrkyla. Flödet i primärkretsen är variabelt. Flödet i sekundärkretsen är lika eller större än i primärkretsen. Styrventilen är placerad i primärsidans retur. Huvudpump erfordras

Läs Mer

SRU-3, SRH-3, SRL-3

Kyla, värme – för system med tillgängligt drivtryck – värmepanna/kylmaskin, värmepump. För ventilation – kyla och värme, radiatorer och golvvärme. Shunttypen används i huvudsak till system med kylmaskin eller värmepannor. Flödet i primärkretsen är konstant. Flödet i sekundärkretsen är lika eller större än i primärkretsen. Styrventilen är placerad i primärsidans retur. Huvudpump erfordras.

Läs Mer

PRU-2, PRH-2, PRL-2

Kyla, värme – för system med lågt eller obefintligt drivtryck – fjärrvärme/fjärrkyla. För ventilation – värme, radiatorer och förshuntning. Flödet i primärkretsen är variabelt. Flödet ska vara lika i primär- och sekundärkretsen. Styrventilen är placerad i sekundärsidans framledning. Huvudpump erfordras ej.

Läs Mer

PRU-3, PRH-3, PRL-3

Kyla, värme – för system med lågt drivtryck – värmepanna/kylmaskin. För ventilation – värme, och radiatorer. Flödet i primärkretsen är konstant. Flödet i primärkretsen är lika eller större än i sekundärkretsen. Styrventilen är placerad i sekundärsidans framledning. Huvudpump erfordras.

Läs Mer

PRH-2 Appshunt

Kyla, värme. För små ventilationsbatterier och enskilda rumsvärmare/kylare. Mycket kompakt utförande. Anpassad för montage i rörledningen i direkt anslutning till objektet.

Läs Mer

FBU-5V‏

Fjärrvärme lågtemp. När lägre returtemperatur önskas. Används vid inkoppling av golvvärmesystem och annan utrustning till fjärrvärmesystem där värmesystemets returtemperatur önskas sänkas.

Läs Mer

FBU-5K

Fjärrkyla högtemp kylbafflar. När högre returtemperatur önskas. Används vid inkoppling av kylbafflar, kyltak och annan utrustning, vilken inte kräver lågtempererad kyla utan i första hand kan använda returvattnet i fastighetens kylsystem.

Läs Mer

FKU-5K

Fjärrkyla högtemp kondensorkyla. När högre returtemperatur önskas. Används vid inkoppling av kondensatorer och annan utrustning, vilken inte kräver lågtempererad kyla utan i första hand kan använda returvattnet i fastighetens kylsystem.

Läs Mer