Premablock® flex

Premablock® flex är shuntgrupper med dynamisk funktion, dvs. med automatisk reglering av flöde och differenstryck.

SRH-2 flex Appshunt

Kyla, värme För små ventilationsbatterier och enskilda rumsvärmare/kylare. Mycket kompakt utförande. Anpassad för montage i rörledningen i direkt anslutning till objektet. Flödesområde prim 0,055 – 0,49 l/s.

Läs Mer

SRBX-8VÅKK/Förbigång

Värme + kyla + återvinning med förbigång + avblåsning. För ventilationsaggregat med kyla, värme och batterivärmeåtervinning i gemensamt batteri där man önskar minska risken för driftsstörningar på grund av låg verkningsgrad i värmeåtervinningen. Är försedd med förbigångs-arrangemang så att återvinningsvätskan endast passerar växlaren när det är kylbehov. Detta eliminerar risken för utlöst frysskydd vid växlaren […]

Läs Mer

SRBX-8VÅKK

Värme + kyla + återvinning + avblåsning. För ventilationsaggregat med kyla, värme och batterivärmeåtervinning i gemensamt batteri samt avblåsning av kylkondensor. Utöver användning på traditionellt sätt, används återvinningsbatteriet i tilluften som kylbatteri och batteriet i frånluften som kylmedelskylare.

Läs Mer

SRBX-6VÅK/Förbigång

Kyla + återvinning med förbigång. För ventilationsaggregat med kyla och batteriåtervinning i gemensamt batteri där man önskar minska risken för driftsstörningar på grund av låg verkningsgrad i värmeåtervinningen. Är försedd med förbigångs-arrangemang så att återvinningsvätskan endast passerar växlaren när det är kylbehov. Detta eliminerar risken för utlöst frysskydd vid växlaren för kyla.

Läs Mer

SRBX-6VÅK

Kyla + återvinning. För ventilationsaggregat med kyla och värmeåtervinning i gemensamt batteri. Utöver användning på traditionellt sätt nyttjas återvinningsbatteriet som kylbatteri den tid det ej används för återvinning.

Läs Mer

SRBX-6NÖD

Nödkyla. För kylbatterier, rumskylare, MR-kameror och andra objekt i anläggningar som har höga krav på kylningens driftsäkerhet. Har en inbyggd växlare för tappvatten som kan nödkyla sekundärsystemet om den vanliga kylan uteblir

Läs Mer

SRBX-6SPETS

Spetsvärme. För värmning av ventilationsbatterier, golvvärmesystem och andra sekundärsystem i anläggningar där det finns överskottsvärme från kylmaskiner eller andra processer. Använder i första hand överskottsvärme för att värma sekundärsystemet men har även en växlare inbyggd som möjliggör spetsvärmning om den återvunna värmen inte räcker till.

Läs Mer

SRBX-6VÅV

Värme + återvinning. För ventilationsaggregat med värme och batteriåtervinning. Nyttjar återvinningsbatteriet även för spetsvärmning av luften. Är särskilt lämplig då spetsvärmningen kan ske med överskottsvärme från någon process.

Läs Mer

SRBX-6ECO

Econet-system. För utomhusplacerade aggregat, processmaskiner, osv. och som komplement till Fläkts Econet-system. Har växlare på både kyl- och värmesidan så att sekundärkretsen kan innehålla frysskyddsmedel medan KB och VP primärt kan ha vatten utan tillsatser.

Läs Mer

PRBX-6VK

Kyla + värme. För ventilationsanläggningar med både kyl- och värmebehov, system för golvvärme och golvkyla, samt andra maskiner och sekundärsystem med både kyl och värmebehov. Tre-vägs styrventil i KB-kretsens tillopp. Huvudpump erfordras ej.

Läs Mer