Premablock® green II

Premablock® green II är våra miljövarudeklarerade shuntgrupper, enligt ISO 14025 och EN 15804:2012+A2:2019.

PRBX-6VK

Kyla + värme. För ventilationsanläggningar med både kyl- och värmebehov, system för golvvärme och golvkyla, samt andra maskiner och sekundärsystem med både kyl och värmebehov. Tre-vägs styrventil i KB-kretsens tillopp. Huvudpump erfordras ej.

Läs Mer

SRBX-63VK

Kyla + värme. För ventilationsanläggningar med både kyl- och värmebehov, system för golvvärme och golvkyla, samt andra maskiner och sekundärsystem med både kyl och värmebehov. Tre-vägs styrventil i KB-kretsens retur. Huvudpump erfordras.

Läs Mer

SRBX-62VK

Kyla + värme. För ventilationsanläggningar med både kyl- och värmebehov, system för golvvärme och golvkyla, samt andra maskiner och sekundärsystem med både kyl och värmebehov. Två-vägs styrventil i KB-kretsens retur. Huvudpump erfordras.

Läs Mer

PRUX-43, PRLX-43

Värmepanna/kylmaskin – vid behov av justering av framledningstemp o/e temperaturdifferens. För markvärme, processvärme, kylsystem, etc. En 3-vägs styrventil placerad i sekundärkretsen, vilket ger ett konstant flöde sekundärt. Huvudpump erfordras.

Läs Mer

SRUX-43, SRLX-43

Värmepanna/kylmaskin – vid behov av justering av framledningstemp o/e temperaturdifferens. För markvärme, processvärme, kylsystem, etc. En 3-vägs styrventil är placerad i primärkretsen vilket ger ett konstant flöde primärt. Huvudpump erfordras.

Läs Mer

SRUX-42, SRLX-42

Fjärrvärme/fjärrkyla – vid behov av justering av framledningstemp o/e temperaturdifferens. För markvärme, processvärme, kylsystem, etc. En 2-vägs styrventil är placerad i primärkretsen vilket ger ett variabelt flöde primärt. Huvudpump erfordras.

Läs Mer

FKU-5K

Fjärrkyla högtemp kondensorkyla. När högre returtemperatur önskas. Används vid inkoppling av kondensatorer och annan utrustning, vilken inte kräver lågtempererad kyla utan i första hand kan använda returvattnet i fastighetens kylsystem.

Läs Mer

FBU-5K

Fjärrkyla högtemp kylbafflar. När högre returtemperatur önskas. Används vid inkoppling av kylbafflar, kyltak och annan utrustning, vilken inte kräver lågtempererad kyla utan i första hand kan använda returvattnet i fastighetens kylsystem.

Läs Mer

FBU-5V‏

Fjärrvärme lågtemp. När lägre returtemperatur önskas. Används vid inkoppling av golvvärmesystem och annan utrustning till fjärrvärmesystem där värmesystemets returtemperatur önskas sänkas.

Läs Mer

PRU-3, PRH-3, PRL-3

Kyla, värme – för system med lågt drivtryck – värmepanna/kylmaskin. För ventilation – värme, och radiatorer. Flödet i primärkretsen är konstant. Flödet i primärkretsen är lika eller större än i sekundärkretsen. Styrventilen är placerad i sekundärsidans framledning. Huvudpump erfordras.

Läs Mer