Premablock® smart

Premablock® smart är uppkopplade shuntgrupper med inbyggd mätfunktion och hög styrnoggrannhet, samt med möjlighet till fjärravläsning.

SRBX-6NÖD

Nödkyla. För kylbatterier, rumskylare, MR-kameror och andra objekt i anläggningar som har höga krav på kylningens driftsäkerhet. Har en inbyggd växlare för tappvatten som kan nödkyla sekundärsystemet om den vanliga kylan uteblir

Läs Mer

SRBX-6SPETS

Spetsvärme. För värmning av ventilationsbatterier, golvvärmesystem och andra sekundärsystem i anläggningar där det finns överskottsvärme från kylmaskiner eller andra processer. Använder i första hand överskottsvärme för att värma sekundärsystemet men har även en växlare inbyggd som möjliggör spetsvärmning om den återvunna värmen inte räcker till.

Läs Mer

SRBX-6ECO

Econet-system. För utomhusplacerade aggregat, processmaskiner, osv. och som komplement till Fläkts Econet-system. Har växlare på både kyl- och värmesidan så att sekundärkretsen kan innehålla frysskyddsmedel medan KB och VP primärt kan ha vatten utan tillsatser.

Läs Mer

SRBX-62VK

Kyla + värme. För ventilationsanläggningar med både kyl- och värmebehov, system för golvvärme och golvkyla, samt andra maskiner och sekundärsystem med både kyl och värmebehov. Två-vägs styrventil i KB-kretsens retur. Huvudpump erfordras.

Läs Mer

SRUX-42, SRLX-42

Fjärrvärme/fjärrkyla – vid behov av justering av framledningstemp o/e temperaturdifferens. För markvärme, processvärme, kylsystem, etc. En 2-vägs styrventil är placerad i primärkretsen vilket ger ett variabelt flöde primärt. Huvudpump erfordras.

Läs Mer

FKU-5K

Fjärrkyla högtemp kondensorkyla. När högre returtemperatur önskas. Används vid inkoppling av kondensatorer och annan utrustning, vilken inte kräver lågtempererad kyla utan i första hand kan använda returvattnet i fastighetens kylsystem.

Läs Mer

SRU-2, SRH-2, SRL-2

Kyla, värme – för system med tillgängligt drivtryck – fjärrvärme/fjärrkyla, värmepump. För ventilation – kyla och värme, radiatorer och golvvärme. Shunttypen är den vanligaste vid fjärrvärme och fjärrkyla. Flödet i primärkretsen är variabelt. Flödet i sekundärkretsen är lika eller större än i primärkretsen. Styrventilen är placerad i primärsidans retur. Huvudpump erfordras

Läs Mer