Flexibilitet

När special är standard

Som konsult eller entreprenörer ställs du varje dag inför nya utmaningar och krav. Samtidigt som du ska skapa anläggningar som levererar värme och kyla säkert och energieffektivt, ska du ta hänsyn till en rad praktiska frågor rörande materialval, installation och drift av anläggningen. För oss är detta självklarheter.

Varje shuntgrupp vi levererar är 100 procent anpassad till de unika förutsättningar som gäller för dess plats i anläggningen. På det sättet kan vi garantera att den integreras i systemet med högsta möjliga prestanda. Det är det vi menar när vi säger att special är vår standard.

Flexibla komponent- och materialval

För att du som kund ska få shuntgrupper i samma kvalitetsstandard som i anläggningen i övrigt, har du i en Premablock®-shuntgrupp mycket stora möjligheter att själv välja material och fabrikat på komponenter. Att ha samma fabrikat på pumpar och ventiler i shuntgruppen som i anläggningen i övrigt, underlättar även för drifts- och supportpersonal. Läs mer om våra olika produktlinjer och vilka anpassningar och tillval som är möjliga Premablock®, Premablock® flex och Premablock® green.

Flexibla anslutningsutföranden

För att minimera behovet av rördragning runt shuntgruppen och därmed spara arbetstid vid installationen är det en stor fördel att nyttja Premablock®-systemets oöverträffade möjligheter till anpassning av shuntgruppens in- och utgångar till olika matningar. När rördragningen till och från shuntgruppen inte behöver tillpassas så tar den i allmänhet också mindre plats i anspråk, vilket är en stor fördel i de flesta anläggningar. Och skulle inte något av våra mer än 700 förkonfigurerade anslutningsutföranden passa ditt behov hjälper vi dig gärna med en helt skräddarsydd prefab-lösning.

Vändbarhet

Vi vet att alla anläggningar är unika och att det kan vara svårt att förutse varje liten detalj i samband med installationsarbetet. Om den tänkta placeringen av en shuntgrupp behöver ändras under eller efter installationen är det en stor fördel med flexibilitet.

Våra shuntgrupper med symmetriskt utförande är smidiga på så sätt eftersom de är vändbara. Vid spegelvändning av en Premablock®-shuntgrupp justeras pump och ventiler enkelt genom att vridas ett halvt varv på flänsarna och termometrar flyttas enkelt till muffarna på det som blir shuntgruppens nya framsida.

Exempel på anslutningsutföranden för SR-2