Servicevänlighet

Våra genomtänkta lösningar optimerar driften av din anläggning

Färdigmonterat på stativ

Färdigmonterat på stativ

För att spara tid och resurser på byggarbetsplatsen levererar vi alltid våra Premablock®-shuntgrupper nyckelfärdiga – färdigmonterade, på stativ, klara att ansluta. Arbetet med montering av stora och tunga shuntgrupper på stativ kan vara mycket besvärligt och ska inte underskattas.

Underhållsvänlig uppbyggnad

Underhållsvänlig uppbyggnad

För smidig service och inspektion placerar vi alltid pumpar, mätuttag, samt injusterings- och avstängningsventiler i Premablock®-shuntgrupper så de är lätt åtkomliga utanför skåpet som skyddar konstruktionen från damm och smuts.

Skåpet är naturligtvis också försett med bygellås för att det enkelt ska kunna öppnas och stängas utan verktyg.

Enkelt utbyte av komponenter

Enkelt utbyte av komponenter

För att underlätta utbyte av komponenter i Premablock®-shuntgrupper monterar vi alltid dessa med flänsförband.

Detta gäller generellt med undantag för gängade styrventiler och riktigt små pumpar.

Enkel felsökning och kontroll

Enkel felsökning och kontroll

För att underlätta felsökning och även kontroll av drivtryck och tryckfall i anslutna system har vi försett alla anslutningar i våra Premablock®-shuntgrupper med mätnipplar.

Enkel avluftning och avtappning

Enkel avluftning och avtappning

För att alla lågpunkter och högpunkter ska kunna tappas ur eller avluftas förser vi alltid våra Premablock®-shuntgrupper med såväl avtappnings- som avluftningsdon.

Säker kondensdränering

Säker kondensdränering

För säker kondensdränering levererar vi alltid våra Premablock®-shuntgrupper för kyla med en rostfri dropplåt under pumpflänsen. Dropplåten har uttag för att avleda kondens eller större mängder vatten, exempelvis vid service eller reparation.

Skåpet är försett med bygellås

Enkel justering av anslutningar på plats, ”spegelvändning”

Om den tänkta placeringen av en Premablock®-shuntgrupp ändras under eller efter installation så kan det i många fall lösas genom att helt enkelt spegelvända shuntgruppen. Detta görs enkelt genom att pump och ventiler vrids ett halvt varv på flänsarna och att termometrar flyttas till muffarna på shuntgruppens nya framsida. Läs vidare om flexibilitet!